Quectel 移远通信3G 模块UC15-E UMTS/HSDPA 无线通信模块
+
 • Quectel 移远通信3G 模块UC15-E UMTS/HSDPA 无线通信模块

案例名称 Quectel 移远通信3G 模块UC15-E UMTS/HSDPA 无线通信模块

概要信息 Quectel 移远通信3G 模块UC15-E UMTS/HSDPA 无线通信模块


在线留言
 • 产品描述
  • 商品名称: Quectel 移远通信3G 模块UC15-E UMTS/HSDPA 无线通信模块
  • 商品编号: 1126189272802152448

  Quectel 移远通信3G 模块UC15-E UMTS/HSDPA 无线通信模块

  关键词:
  • UC15
  • 移远UC15
  • 3G模块

相关产品